Raasiku–Anija tee

Raasiku–Anija tee (registrinumbriga 11315) on kõrvalmaantee Raasiku, Jõelähtme ja Anija valdades. Tee pikkus on 5,9 km.

Kaart

Tee saab alguse Aruvalla–Jägala tee kahekümne kolmandal kilomeetril Raasiku aleviku (Raasiku vald) ja Salumäe küla (Anija vald) piiril ning lõpeb Kose–Jägala maantee kolmekümne neljandal kilomeeril Anija külas (Anija vald).

Tee kulgeb läbi Salumäe, Sambu, Aavere ja Anija küla ning Raasiku aleviku.

Tee ei ületa ühtegi silda, küll aga 14 truupi. Bussipeatusi teele ei jää.

Tee on põlevkivituhkbetoonkattega. Tee klass on V. Liiklussagedus teel on 500–1000 autot ööpäevas. Kiiruspiirangute ja teevalgustuse kohta andmed puuduvad.