Raakva nulk on üks kaheteistkümnest Setumaa nulgast. Raakva nulk piirneb lõunas Piusa jõe ja läänes Piirojaga. Viimane on olnud ajalooline piir Setumaa ja Vana-Võrumaa vahel. Üldiselt tasase maaga Raakva nulk on künklikum lõuna- ja lääneosas.

Raakva nulga koosseisu on arvatud 9 praegust ja endist küla, mis asusid enne Setomaa valla moodustamist 2017. aasta haldusreformiga Eesti Põlva maakonnas ja Värska vallas: Helbi, Matsuri, Porski, Säpina, Vaartsi, Vammustõ, Vedernika, Voropi, Koidula. Nulga keskuseks võib pidada Matsurit, kus on olnud ka külakool.

Raakva nulgas Matsuri külas on sündinud setu lauluema Miku Ode.

Kirjandust muuda