Rändlusteenus (inglise keeles roaming) on mobiilse telekommunikatsiooni teenus, kus ühe mobiilsideoperaatori klient saab telekommunikatsiooniteenuseid kasutada teise operaatori võrgus.

Teenus võimaldab kasutada sideteenuseid võrgust ja asukohamaast sõltumata. Harilikult on GSM Roaming defineeritud (vt. GSM Association Permanent Reference Document AA.39) kui võimalus, kus mobiilioperaatori klient saab teha teise operaatori võrgus sisenevaid ja väljuvaid kõnesid, kasutada andmesidet[küsitav], omada juurdepääsu teistele funktsioonidele ja teenustele. Roaming toetub tehniliselt halduse, autentimise, autoriseerimise ja arvete väljastamise protseduuridele.

Teenuse sisu või maksumuse mittemõistmine võib tekitada kasutajatele neile arusaamatult suuri mobiilteenuste arveid.