Q-allikas

Q-allikas ka Q-evangeelium (ka Logia-allikas, Logionideallikas) on Jeesuse sõnade ja ütete kogumik väljaspool Uut Testamenti. Sarnane Tooma evangeeliumiga.

Q-allika või Q-evangeeliumi keskseks teemaks on Jeesuse õpetus, mitte surm ja ülestõusmine. Q-evangeeliumiga kaasaegsed apostel Pauluse tõesed kirjad ei aseta samuti ristilöömist ega ülestõusmist sündmustena keskmesse.

Nn kahe allika oletuse järgi pärineb Matteuse evangeelium kahest tekstist: 1) Markuse evangeeliumist, kust Matteus ja Luukas laenasid jutustused ning 2) Q-allikast, mis sisaldas peamiselt Jeesuse õpetust ja ütlusi (pole säilinud). Matteuse ja Luuka evangeeliumi kohatisi kattuvusi seletatakse sellega, et tegu oli allikaga, mis sisaldas peamiselt Jeesuse ütlusi ja õpetusi. Seda allikat tähistatakse tähega Q.

Q-allika looja oli Jeesus-liikumise rühmitus, kel näiteks Pauluse mõttekaaslastega esialgu ilmselt kokkupuudet ei olnud. Q-allikas sündis Iisraelis. Q-allika koostajad ei huvitu Jeesuse elukäigust ega omista Jeesusele ülevaid tiitleid. Jeesus on selles äärmuslik prohvet. Ta kuulutab jumalariigi peatset saabumist ja juhatab, kuidas neid sündmusi ootav kogukond elama peaks. Jeesus käsib neil armastada oma vaenlasi ja tagakiusajaid. Jeesuse järel käimine tähendab neile maailma ja kõigi selle ühiskondlike sidemete hülgamist. Samas on Jeesus tarkuseõpetaja. Jeesus õpetab tavatarkusele vastanduvat alternatiivtarkust, mis pöörab ümber tavatõekspidamised.

Näib, et Q-allika koostajate ideed hakkasid edasi levides hargnema eri suundades ja 66. m.a.j puhkenud sõja ajal kirjutati Q tekst ilmselt ümber.

Vaata kaRedigeeri