Puurmani sild

Puurmani sild on 1957. aastal ehitatud sild, mis ületab Pedja jõge. Enne Puurmani liiklussõlme ehitamist oli see Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa maantee koosseisus.

Kuna 1957. aastal ehitatud sild ei rahuldanud enam liikluse nõudeid, alustati 2006. aastal uue liiklussõlme ehitust.

Pärast Puurmani liiklussõlme valmimist 2007. aastal on Puurmani silla ülesandeks kindlustada sõiduvõimalus Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa maanteelt Puurmani–Jüriküla–Kirna maanteele sõiduks kas Puurmani (kirdes) või Jüriküla (edelas) ja Kirna talu suunas.