Putuktoidulised taimed

Putuktoidulised taimed on taimed, kes kasutavad toiduks putukaid, teisi väikesi selgrootuid loomi ja protiste.

Harilik võipätakas

Eesti pärismaiste taimede seas on putuktoidulised

Putuktoiduliste taimede hulka kuuluvad veel näiteks

Maailmas on putuktoidulisi taimi umbes 630 liiki.

Putuktoidulised taimed on fakultatiivsed heterotroofid, erinevalt enamikust taimedest, kes on obligaatsed autotroofid. Loomade püüdmiseks kasutavad taimed tavaliselt püünislehti.