Protsessioon on pidulik rongkäik, milles osalevad vaimulikud, koguduserahvas, leerilapsed või matuselised, sõltuvalt talituse eesmärgist. Selles võib osaleda ka koor.

Protsessioon

Kõige ees kantakse risti kui Kristuse sümbolit; kasutatakse küünlaid, kantakse Piiblit; järgnevad rahvas, diakonid, protsessiooni lõpus sammub kõrgeim vaimulik (pastor ehk preester või piiskop). Protestantlikes maades ei peeta järjekorda alati oluliseks.