Prototüüp (kirjandus)

Prototüüp on tegelikult elanud või elav inimene, kelle elukäiku ja iseloomujooni on kirjanik teose tegelast luues kasutanud.

Prototüüpe Eesti kirjanduses muuda