Projektijuht on isik, kes vastutab projekti läbiviimise ehk projekti juhtimise eest. Isikul on reeglina juhatuse luba ja vastutus tegeleda projektiga iga päev [1].

Projektijuht peab tagama, et projekt saab õigel ajal valmis ja vastab eelarvele. Samuti peab ta jälgima, et tema projekti eesmärgid on täidetud ja kontrollima alluvate tööülesannete täitmist. Projektijuhil on reeglina oma meeskond, mille liikmed täidavad projektijuhi ülesandeid ja töötavad projekti eesmärkide täitmise nimel.

Heal projektijuhil peavad olema järgmised oskused:[2]

 • organisatsioonilised oskused;
 • analüütilised oskused;
 • arvutioskus;
 • suhtlusoskus;
 • meeskonnatöö oskus;
 • läbirääkimisoskus:
 • motiveerimisoskus;
 • juhtimis- ja eestvedamisoskus.

Kõik eelnimetatud omadused aitavad projektijuhil täita professionaalselt enda tööülesandeid ja saavutada soovitud tulemusi. Projektijuhil on võimalik pälvida enda karjääri jooksul ka erinevaid sertifikaate, näiteks PMT sertifikaat ehk maailma mõistes "kuldne standard".[2]

Positsiooni võib reklaamida erinevate tiitlite all, näiteks:[3]

 • Projektijuhi assistent;
 • Noorem/vanem projektijuht;
 • Projekti koordinaator;
 • Projektiametnik;
 • Äri muutusjuht.

Projektijuhi ülesanded

muuda

Projektijuht on isik, kes on vastutav projekti alustamise ja lõpuni viimise eest. Lähtudes projektijuhi neljast funktsioonist, siis selle kohaselt on projektijuhi kõige olulistemaks ülesanneteks projekti: planeerimine, organiseerimine, juhtimine ja kontrollimine. Planeerides loob projektijuht: projekti plaani, ajakava, projekti poliitika ja selle protseduurid. Organiseerides valib projektijuht endale meeskonna; määratleb nende rollid ja positsioonid jm. Juhtides tulevad mängu projektijuhul ka enda isiklikud isikuomadused (see, kuidas ta suudab meeskonda motiveerida, suhtlusoskused jne). Juhtimisoskus tuleneb tihti kogemuste arvelt, mis noortele projektijuhtidele võib kujuneda komistuskiviks. Võtmetegurid juhtimises on: meeskonna juhtimine; tegevuste kooskõlastamine organisatsiooniliste funktsioonide vahel; meeskonnaliikmete motiveerimine; personalijuhtimine. Projektijuht peab tegelema ka kontrollimehhanismiga. Projektijuhtimise kontrolli saab teostada kolmeastmelisel protsessil ehk mõõdetakse projekti edenemist; hinnatakse kõrvalekallete põhjuseid ja võetakse kasutusele parandusmeetmeid. Juht jälgib projekti arengut ja kinnipidamist tähtaegadega; annab projekti käigust aru ja võtab meetmeid vajalike paranduste tegemiseks.[4]

Projektijuhi kohustused

muuda

Projektijuhil on ka kindlad kohustused, millega ta enda töös kokku puutuma peab. Nendeks on:[5]

 • Projekti alustamine;
 • Projekti missiooni, visiooni määratlemine;
 • Ettevõtte või kliendi huvide esindamine;
 • Ärimudeli loomine, investeeringu õigustamiseks;
 • Rahastuse leidmine;
 • Vajadusel olla abiks projekti nõustamisel;
 • Personali valimine ametikohtadele;
 • Riskianalüüsi läbiviimine;
 • Eesmärkide õigeaegne tagamine;
 • Kvaliteedi standardite täitmise tagamine;
 • IT süsteemide kasutamine inimeste ja edusammude jälgimiseks;
 • Alltöövõtjate jälgimine, et tähtaegadest kinnipidamine säilitada;
 • Raamatupidamise, kuluarvestuse ja arvelduse jälgimine.

Projektijuhtide tüübid

muuda

Ehitusprojekti juht

muuda

Iga ehitis, olgu see siis väike või suur, vajab kedagi, kes tagaks selle ehitamise algusest lõpuni, võttes arvesse ajakava ja eelarvet. Ehitusprojekti juhi määrab projekti sponsor, kelle ülesanneteks on kõigi asjakohaste eesmärkide täitmine. Juhil on kõige suurem vastutus ja seda kõigi ehitise aspektide juures. Tüüpiliselt teeb ehitusprojektide juht tihedalt koostööd arhitektide ja inseneridega. Ehitusprojekti juhi tööülesannete juurde kuulub planeerimine, kus ta loob ajakava erinevate eesmärkide täitmiseks, mis aitab projektil õigeaegselt valmis saada. Selleks saab ta kasutada kriitilise teekonna meetodit (CPM) või kriitilise teekonna analüüsi (CPA), mõlemad on aja planeerimiseks. Projektijuht peab oskama samuti ka ressursse jaotada. Ta peab olema oma valdkonnaga hästi kursis ja tagama vajalike toorainete, tööriistade kättesaadavuse. Juhi ülesanneteks on ka tööliste värbamine ja tööülesannete jaotamine. Viimaseks peab projektijuht tegelema ka projekti rahalise poolega, finantsplaneerimisega. Peab hoidma kinni eelarvest ja hoidma tiimi kursis muutuste, kulutuste ja prognoosidega. Ehitusprojektijuhina töötamine annab võimaluse mitmekülgsele karjäärile. Lisaks annab see võimaluse näha selgelt enda töö vilju. Töö võib esitada ka palju väljakutseid, näiteks tähtaegadest kinnipidamine võib mõjutada suurelt töö- ja eraelu tasakaalu. Töö võib nõuda head stressitaluvust, eriti kokku puutudes huvirühmadega jt.[6]

Arhitekt-projektijuht

muuda

Arhitekt projektijuhid on tavaliselt kõrgharidusega arhitektid, kes on omandanud juhendamise oskused. Nad teostavad järelevalvet teiste arhitektide üle, samal ajal kui nad planeerivad arhitektuurilisi ja ehitamis projekte. Juhid peavad vastutama ja organiseerima oma alluvate tööd nii, et nad püsiksid motiveerituna. Ülesannete hulka kuuluvad ka klientidega kohtumised; tiimide loomine ehk töötajate värbamine; projektide ajakava- ja eelarve koostamine ja ehitusprojektide loomine.[7]

Insener-projektijuht

muuda

Erinevalt projektijuhist, insener-projektijuhi leiab reeglina ehitusplatsilt. Tegeledes aktiivselt jooksvate ülesannetega. Juht peab kiiresti reageerima probleemidele, pakkuma kohapealset väljaõpet, juhtima töötajaid, leidma innovaatilisi lahendusi ja suhtlema projekti- ja ettevõtte juhtidega. Tagades ressursid, mis on vajalikud projekti edasiviimiseks. Projektiinsenerid võivad: omada otsest kontrolli projekti kaasatud inimressursi üle; planeerida ajakavasid; määrata tehniliste ressursside nõudlust; teha kvaliteedikontrolli jt. Edukas insener-projektijuht teeb tihedat koostööd organisatsiooni juhtidega, et saavutada lihtsamate vahenditega projekti edukas täitmine, parandada kvaliteeti ja pidada kinni tähtaegadest.[8]

IT projektijuht

muuda

IT projektijuht on osa projektijuhtimisest, pooleldi tehnoloogiline tegevus kui ka osati üldjuhtimine. IT projektijuhid hõlmavad infotehnoloogilisi projekte, kus nad: kavandavad, organiseerivad ja integreerivad neid. Nende ülesandeks on koordineerida teiste IT spetsialistide ja teiste töötajate tööd, uue tarkvara väljatöötamise jaoks. Nagu ka teiste projektijuhtide puhul, peavad ka nemad looma tähaajad ja neist kinni pidama, värbama töötajaid ja viima projekti algusest lõpuni välja. Väga suur vastutus on ka klientide ees, kus nad peavad nende nõudmised täide viima.

IT projektijuhi tööülesannete hulka kuuluvad ka:[9]

 • Projektiplaanide, eesmärkide väljatöötamine;
 • Ressursside kindlakstegemine;
 • Ajakava ja meetodite välja töötamine, tulemuste mõõtmiseks;
 • Projekti strateegilise analüüsi välja töötlemine;
 • Projekti kõigi etappide korraldamine ja haldamine, tähtaegadest kinni hoidmine;
 • Meeskonnaliikmete valimine;
 • Koosolekute läbiviimine;
 • Projektijuhiste koostamine ja järelevalve teostamine.

Eriala lõpetanud peavad reeglina kolm kuni neli aastat omandama töökogemusi, enne kui nad saavad hakata tööle täiskohaga insener-projektijuhina. Samuti on paljudel projektijuhtidel varasemaid insener-projektijuhi töökogemusi, mis aitab neil paremini suhelda klientidega ja muudab tööd paindlikumaks.[9]

Turunduse projektijuht

muuda

Turunduse projektijuht on projektijuht, kes on spetsialiseerunud planeerimisele, juhtimisele ja turunduskampaaniate loomisele. Nad on vastutavad isikud strateegilise visiooni reaalsuseks muutmise ees. Turunduse projektijuht teeb tihedalt koostööd turundusjuhiga, et luua turundusstrateegia. Juhid tuvastavad kõik ülesanded, mis tuleb turunduskampaania raames lõpuni viia ja seejärel jaotavad nad ülesanded enda alluvatele edasi. Turunduse projektijuht peab samuti teostama järelevalvet ja on vastutavad isikud inimeste ja projektide juhtimise eest. Tööiseloomult töötavad nad reeglina kontoris, suurettevõtete turundusosakonnas või turundusettevõtetes, mis teenindavad väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid. Lisaks kuuluvad turunduse projektijuhi tööülesannete hulka ka: ajakava loomine ja selle haldamine; koostöö kirjanike ja disaineritega; eelarvete loomine; tarnijate suhete arendamine ja hoidmine. Isikuomaduste poole pealt hinnatakse kui projektijuhil on hea suhtlus- ja organiseerimisoskus, prioriseerimise ja analüüsimise oskus.[10]

Projektijuhi tööaeg

muuda

Projektijuhilt võib oodata, et ta töötab tavalistel tööpäevadel, kuid see võib tuleneda ka töösektorist. Vahel võib olla oodatud, et töötatakse ka ületunde, tähtaja lähenedes, ning ületundide eest ei maksta. Töötunnid võivad tuleneda ka lepingust või spetsiifilisest projektist.[3]

Vaata ka

muuda

Viited

muuda
 1. "Project management: job description". N.d. Vaadatud 23.11.2017.
 2. 2,0 2,1 "Project Management Professional (PMP)". N.d. Vaadatud 23.11.2017. {{netiviide}}: eiran teksti "Autor: Project Management Institute" (juhend)
 3. 3,0 3,1 "Project manager". 2017. Vaadatud 21.11.2017.
 4. Project Management Skills (2017). "Project Manager Duties". https://www.project-management-skills.com/project-manager-duties.html. {{netiviide}}: parameeter |kasutatud= nõuab parameetrit |url= (juhend); puuduv või tühi |url= (juhend); välislink kohas |Väljaanne= (juhend)
 5. "Project Management Duties". 2017. Vaadatud 23.11.2017. {{netiviide}}: eiran teksti "Autor: Project Management Skills" (juhend)
 6. "Construction Project Manager Job Description". 2015. Originaali arhiivikoopia seisuga 6.09.2015. Vaadatud 23.11.2017. {{netiviide}}: eiran teksti "Autor: The Telegraph" (juhend)
 7. "Architectural Project Manager: Career and Salary Facts". Vaadatud 23.11.2017. {{netiviide}}: eiran teksti "Autor: Learn org" (juhend)
 8. "Project Engineer vs project manager". Originaali arhiivikoopia seisuga 1.12.2017. Vaadatud 23.11.2017. {{netiviide}}: eiran teksti "Autor: ESub" (juhend)
 9. 9,0 9,1 "IT project manager". Vaadatud 23.11.2017. {{netiviide}}: eiran teksti "Autor: Gradireland" (juhend)
 10. "Marketing Project Manager Job Description". Vaadatud 21.11.2017. {{netiviide}}: eiran teksti "Autor: Jobhero" (juhend)