Probleem

situatsioon, mis kutsub või nõuab lahendamist

Probleem on ülesanne, mille probleemilahendus on kompleksne.


Probleemi lahendamine muuda

Probleemi lahendamise strateegiad muuda

Probleemi lahendamise strateegiad on sammud, mida kasutatakse enda eesmärgi nimel probleemi kõrvaldamiseks. Seda nimetatakse ka probleemi lahendamise ringiks. (Bransford & Stein, 1993) Selle tsükli käigus saadakse aru probleemist, defineeritakse see, aretatakse välja strateegia lahendamiseks, kogutakse materjali, määratakse kindlaks saadaolevad ressursid probleemi lahendamiseks, jälgitakse oma arengut ning hinnatakse lahenduse täpsust. Kuigi seda nimetatakse tsükliks, ei pea tingimata lõpetama ühe astmega, et liikuda edasi järgmisele. Põhjus, miks seda ringiks kutsutakse on see, et tavaliselt kui probleem saab lahendatud ilmub kohe uus.

Erinevad probleemi lahendamise strateegiad:

 • Üldistus
 • Analoogia: analoogse probleemi lahendi kasutamine
 • Ajurünnak: erinevate ideede, lahenduste väljapakkumine ning kaalutlemine, kuni leitakse parim variant
 • Jaga ja valitse: suure probleemi väiksemateks probleemideks muutmine
 • Hüpoteesi katsetamine: oletused
 • Kahepoolne mõtlemine: lahendustele loominguliselt lähenemine
 • Kesksete objektide meetod: ebatavaliste põhjenduste proovimine ning tõestamine
 • Morfoloofiline analüüs: terve süsteemi väljundite kontrollimine
 • Tõestus: proovi tõestada, et antud probleemi ei saa lahendada. Hetk, mil tõestust ei leia, näitab, et lahendus on olemas.
 • Vähendamine: probleemi muutmine teiseks probleemiks, millel lahendus on olemas
 • Uurimus: sarnaste probleemide lahenduste uurimine
 • Põhjuse analüüs: probleemi põhjuse leidmine

Vaata ka muuda