Filosoofiline probleem

Filosoofiline probleem uurib sügavat ideed, maailmavaatelist kontseptsiooni sisaldavat.

Filosoofilistel probleemidel ei olegi ainuõigeid lahendusi – sellise juhtmõttega tuleks neile ka lä­heneda. Probleemid, mis läbi aegade on jäänud filosoofia pärusmaaks, jagatakse traditsiooniliselt kolme valdkonda: metafüüsika, epistemoloogia (tunnetusõpetus) ja aksioloogia (väärtusõpetus).

Vaata ka muuda