Filosoofiline küsimus

Filosoofilised küsimused on küsimused olemise ja selle põhjuste ja tähenduse kohta, niisamuti teadmiste, väärtuste, tunnetuse, keele jne, muuhulgas ka filosoofia enese kohta. Filosoofiliste küsimustega tegelemine võib olla ka üks filosoofia määratlusi.[1][2]

Filosoofilised küsimused on näiteks järgmised: "Mis on elu mõte?", "Kas maailm on igavene?", "Mis on tõde?", "Mis juhtub pärast surma?", "Mis on õige ja mis on vale?", "Mis mõte on üldse sellistel küsimustel?" jne. Filosoofiliste küsimuste hulk ei ole piiratud ega suletud ning neid küsimusi on läbi kogu filosoofia ajaloo pidevalt uuendatud, neid on lisandunud ja täiendatud.

Küünik Diogenes pidas filosoofias oluliseks üksikisikuga seotud elulisi küsimusi

Filosoofilised küsimused jagunevad eri tüüpideks vastavalt filosoofia valdkondadele ja filosoofia ajaloo perioodidele. Tavakeeles peetakse filosoofiliste küsimuste all silmas keerulisi vastuseta küsimusi, mis kerkivad üles teatud eluperioodidel.

Küsimused filosoofia ajaloos muuda

Eelsokraatikud küsisid küsimusi füüsilise maailma kohta ja oodatavad vastused osutasid füüsilise maailma algelementidele nagu tuli, vesi, õhk, maa, aga ka apeiron, riid.

Sokratesega seoses muutusid küsimused elulisemaks, sest Sokrates esitas küsimusi, mis puudutava ühiskondlikke asju, mille kohta on eri ühiskonnaliikmetel oma seisukoht. Sokrates küsis ühiskonnaelu puudutavate üldmõistete nagu õiglus, vaprus, headus jne definitsioone ja sellega sai alguse filosoofiline mõisteanalüüs.

Küsimused filosoofia valdkondade kaupa muuda

  • Religiooni käsitlevad - Hakati jumala eksistentsis kahtlema ja selle kohta küsimusi esitama.

Kui jumal on olemas siis miks on maailmas nii palju kurjust?

  • Eetika ehk väärtusfilosoofia - inimeste või inimgruppide poolt pooldatavad või taunitavad väärtused.

Kas rass on bioloogiline või sotsiaalne liigitus?

  • Esteetika
  • Füüsika
  • Metafüüsika


Vaata ka muuda

  1. "philosophy | Definition, Systems, Fields, Schools, & Biographies". Encyclopædia Britannica. Archived from the original on 23 February 2021. Retrieved 29 May 2022.
  2. "Philosophy". Lexico. University of Oxford Press. 2020. Archived from the original on 28 March 2019. Retrieved 28 March 2019.