Praost on amet kirikus.

EELK-s juhendab praost praostkonna vaimulike tegevust. Praosti ülesanded protestantlikus kirikus sarnanevad piiskopi omadega – praost juhendab piirkonna vaimulike ametialast ja administratiivset tegevust.