Miljondikosa

(Ümber suunatud leheküljelt Ppm)

Miljondikosa (tähis ppm, ingliskeelsest fraasist parts per million) on ühik, mis väljendab arvulist suhet üks miljondik tervikust:

Selle ühikuga esitatakse suhtelist suurust miljondikosade arvuna (nii nagu protsentidega esitatakse sajandikosade arvu).

1 ppm = 0,001‰ = 0,0001%.

Enamasti väljendatakse miljondikosades kontsentratsiooni vedeliku- või gaasisegudes. Näiteks õhus võib olla süsihappegaasi 380 ppm, see on 0,038%.

Kasutusel on veelgi väiksemat osa esitavaid suhtühikuid:

  • miljardikosa, tähis ppb (parts per billion), 1 ppb = 10−90
  • triljondikosa, tähis ppt (parts per trillion), 1 ppt = 10−120

Vaata kaRedigeeri