Poolarv on arv kujul

kus n on täisarv.

Näiteks on poolarvud 4½, 7/2, −13/2 ja 8,5.

Pool paarisarvust ei ole poolarv, see on täisarv, aga pool paaritust arvust on poolarv.