Paaritu arv on iga täisarv, mis ei jagu kahega.

Paaritud arvud on parajasti need arvud n, mis on esitatavad kujul n = 2k + 1, kus k on täisarv.

Näited muuda

Esimesed paaritud naturaalarvud on: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ...

Paaritute arvude omadusi muuda

Paaritute arvude hulk on kinnine korrutamise, aga mitte liitmise suhtes. See tähendab, et kahe paaritu arvu korrutamisel saadakse alati paaritu arv. Kahe paaritu arvu liitmisel saadakse aga hoopis paarisarv.

Vaata ka muuda