Paarisarv on täisarv, mille kahega jagamisel on tulemuseks täisarv. Teiste sõnadega, paarisarv on mis tahes arv n, mis on esitatav kujul n = 2k, kus k on täisarv.

Näited muuda

Esimesed paaris naturaalarvud on 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ja 18.

Paarisarvude omadusi muuda

Paarisarvude hulk on kinnine liitmise, lahutamise ja korrutamise suhtes. See tähendab, et kahe paarisarvu liitmisel või lahutamisel saadakse alati paarisarv, ning kahe paarisarvu korrutamisel saadakse samuti alati paarisarv.

Vaata ka muuda