Plutokraatia ehk timokraatia ehk rikaste valitsus on valitsusvorm, kus otsustamine on tsentraliseeritud ja otsustusõigus on vaid riigi rikastel kodanikel.

Riigis valitseb tavaliselt suur majanduslik ebavõrdsus ja väike sotsiaalne mobiilsus. Plutokraatia jooni on paljude riikide valitsussüsteemides.

Sõna "plutokraatia" on tuletatud kreekakeelsest sõnast Plutos, mis tähendab rikkust. Plutos oli Vana-Kreeka rikkusejumal. Tema nimi on keelelises suguluses allmaailmajumala Plutoni nimega.

Ajaloolastele on plutokraatia jõukate oligarhide valitsusvorm. Näiteks oli seda tüüpi plutokraatia mõnes Vana-Kreeka linnriigis ning Itaalia kaupmeeste linnas, nagu Veneetsia, Firenze ja Genova. Kevin Phillips, kes oli Richard Nixoni poliitiline nõustaja, väitis, et USA-s on plutokraatia, kus sulavad kokku raha ja valitsus.

Plutokraatia esineb tavaliselt riikides, kus on esimene valitsus pärast anoomiaperioodi.

Ateenas jagati kodanikud juba 7. sajandi eKr lõpus tsensusklassidesse, millega määrati maksukohustused, poliitilised õigused ja sõjaväekohustus, sest sõjaväeteenistus oli relvastuse ja hobusepidamise tõttu kulukas. Solon täiustas seda süsteemi ja kehtestas neli klassi esmalt maaomandi suuruse järgi ja pärast omatava vara alusel. Ta määras nii riigi- kui ka sõjaväeametid, mida kindlasse klassi kuuluv isik võis pidada. Alates Peloponnesose sõjast kaotasid need klassid oma tähtsuse, ent neljanda sajandi lõpus kehtestati need uuesti.