Plagioklassi number

Plagioklassi number on plagioklassi kaltsiumisisaldust näitav suhtarv.

Plagioklass on päevakivide hulka kuuluv mineraalide rühm, millesse kuuluvad mineraalid on albiit, oligoklass, andesiin, labrador, bütauniit ja anortiit. Plagioklassi kristallvõres võivad kaltsium ja naatrium üksteist igas vahekorras asendada. Plagioklassi number näitab seda, kui mitu protsenti naatriumi aatomitest on asendunud kaltsiumi aatomitega. Plagioklassi erimeid nimetatakse vastavalt nende naatriumi kaltsiumiga asendumise määrale järgnevalt:

  • albiit 0...10% naatriumist asendunud kaltsiumiga
  • oligoklass 10...30%
  • andesiin 30...50%
  • labrador 50...70%
  • bütauniit 70...90%
  • anortiit 90...100%

Pl40 tähendab, et 40% naatriumist on asendunud kaltsiumiga ja vastav plagioklassi erim kannab nime andesiin. Vahel kirjutatakse ka Al40, mis tähendab seda, et plagioklass koosneb 40 protsendiliselt albiitsest komponendist. An40 tähistab 40 protsendilist anortiitse komponendi osakaalu ja seda plagioklassi erimit tuntakse labradoriidina.

Plagioklassi numbrit saab määrata näiteks polarisatsioonimikroskoobiga Becke-Bekkeri või Michel-Lévy meetodit kasutades.