Plaanikomitee oli Nõukogude Liidus organ, mis tegeles rahvamajanduse arengu plaanimisega ja plaanide täitmise kontrollimisega.

Nõukogude Liidu mastaabis tegeles sellega NSVL Ministrite Nõukogu Riiklik Plaanikomitee. Liiduvabariikides olid oma plaanikomiteed, Eesti NSV-s Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riiklik Plaanikomitee. Liiduvabariikide plaanikomiteed olid liidulis-vabariikliku alluvusega, alludes nii liiduvabariigi ministrite nõukogule kui ka NSVL Riiklikule Plaanikomiteele.