Pimešaht on kaeveõõs, mis ühendab erinevatel kõrgustel olevaid kaevanduse tasemeid. Pimešaht ei avane maapinnale. Pimešaht on kasutusel sügavates kaevandustes.

Algupära muuda

Kaevurid nimetavad pimešahti "pimedaks" kuna ei avane maapinnale ning sinna ei satu päevavalgust.

Kasutamine muuda

Pimešahti kasutatakse kaevise ja inimeste transpordiks erinevate tasemete vahel. Pimešahti kasutatakse ka tuulutuseks.

Kirjandus muuda

  • Hans Grothe (Hrsg.): Rororo Techniklexikon Bergbau, Rowohlt Taschenbuch-Verlag, Reinbek 1972, ISBN 3 499 19044 3