Piiri 8-klassiline Kool

Piiri 8-klassiline Kool oli üldhariduskool Piiri külas Muhumaal.

Ajalugu

muuda

1946. aasta sügisel avati Vassili Randmetsa algatusel Piiri 7-klassilise Kooli juures 8. klass ja kool sai nimeks Muhu Keskkool, mis tegutses Muhus kuni 1953. aastani. Lõpetas neli lendu. Kooli direktorid olid Aleksander Paas (1946), Kersti Õispuu (1946–1947), Linda Murko (1947–1952) ja Ludmilla Judina (1952–1953).

Muhu Keskkooli asutamist 1946. aastal loetakse tänapäeva Orissaare Gümnaasiumi algusajaks. Pärast keskkooli viimist 1953. aastal Tumalasse ja hiljem, 1955. aastal Orissaarde jäi Piirile taas 7-klassiline kool. 1959. aastal nimetati kool uuesti Piiri 8-klassiliseks Kooliks. 1976. aasta kevadel lõpetas Piiri 8-klassilise Kooli viimane lend. Piiri kooli direktorid aastatel 1953–1976 olid August Urban (1953–1955) ja Hilda Rand (Männa) (1955–1976).

1. septembril 1976 alustasid senise Piiri kooli õpilased ja õpetajad uut õppeaastat Juhan Smuuli nimelises Muhu 8-klassilises Koolis Liival. Piiri koolist tuli Liivale 12 õpetajat, Liiva algkoolist jäi 2, direktorina alustas Senta Room.

Aastatel 1930–1936 õppis Piiri algkoolis Juhan Smuul.