Piion on meson, mis koosneb u- või d-kvargist ja u- või d-antikvargist. Piioneid eksisteerib kolme tüüpi: π+, π ja π0 (võib ka öelda, et piion on nende kolme osakese ühine nimetus). Piionid on kõige kergemad mesonid. Nad on nukleonidevaheliste tuumajõudude vahendajaks aatomituumas.

Piioni π+ kvarkstruktuur

Piioni omadused muuda

Piionite spinn on null ja nad koosnevad esimese põlvkonna kvarkidest. U-kvark ja d-antikvark moodustavad π+ piioni, d-kvark ja u-antikvark π piioni ning π0 võib võrdse tõenäosusega koosneda u-kvargist ja u-antikvargist või d-kvargist ja d-antikvargist. π+ ja π on laenguga piionid ja π0 on neutraalne piion. Laenguga piionid lagunevad nõrga vastastikmõju kaudu kas müüoniks ja müüonneutriinoks (99,9877% juhtudest)

 
 

või elektroniks ja elektronneutriinoks (0,0123% juhtudest)

 
 

Ülilühikese elueaga π0 laguneb kaheks gammakvandiks

 

Järgmises tabelis on piionite põhilised omadused.

Osake Sümbol Antiosake Sisalduvad kvargid Spinn ja Paarsus Seisumass
MeV/c2
Eluiga
s
Lagunemisteed
Laenguga
Piion
π+ π   Pseudoskaalar 139,6 2,60×10−8 μ+ + νμ
Neutraalne
Piion
π0 Osake ise   Pseudoskaalar 135,0 0,84×10−16 2 γ