Pentüülrühm on orgaanilise molekuli osa (substituent), mis koosneb üksiksidemetega seotud süsiniku ja vesiniku aatomitest ja milles on 5 süsiniku aatomit.

Pentüülrühma võimalikud isomeerid: n-pentüül- (amüül-), s-pentüül-, 3-pentüül-, 2-metüülbutüül-, i-pentüül- (i-amüül-), 3-metüülbut-2-üül-, 2-metüülbut-2-üül- (t-amüül-), 2,2-dimetüülpropüül- (neopentüül-)

Kvantitatiivselt vastab pentüülrühm pentaani molekulile, milles puudub üks vesiniku aatom. Pentüülrühma üldvalem on –C5H11, mille lühendina (sümbolina) kasutatakse Pn. Varasemas kirjanduses on pentüülrühma tähenduses kasutatud ka nimetust "amüül-.

Nii nagu pentaani molekulil esineb struktuuriisomeeria, nii esineb ka pentüülrühmal 8 isomeerset struktuuri. Pentüülrühm ei ole reaalselt esinev aineosake, vaid formaalne vaba valentsiga rühm, millega on molekulis seotud veel mingi aatom või rühm. Pentüülrühma tähenduses on kasutatud ka terminit "pentüülradikaal", mille põhitähendus on vaba radikaal Pn, mis tähendab reaalset ebastabiilset intermediaati ja mitte formaalset molekuli osa, nagu seda on pentüülrühm.

Neopentüülrühma sisaldav ühend

Hargnenud struktuuriga rühma (CH3)3C-CH2– nimetatakse neopentüülrühmaks (sümbol Np).

Tsüklopentüülrühm on 5-lüliline tsükkel ja vastab valemile –C5H9.

Vaata ka

muuda