Amüülalkohol

Amüülalkohol ehk pentanool on küllastunud alkoholide klassi kuuluv ühend keemilise valemiga C5H11OH. Nimetuse ”amüülalkohol” all mõeldakse kas 1-pentanooli või ka ühte kaheksast võimalikust struktuuriisomeerist või ka nende segu.

Amüülalkoholi isomeerid
Ratsionaalne nimetus Struktuur Tüüp Süstemaatiline nimetus Keemispunkt (°C)
normaalne amüülalkohol Pentan-1-ol-2D-skeletal.png primaarne 1-pentanool 138.5
isobutüül karbinool
ehk isoamüülalkohol
ehk isopentüülalkohol
Isoamyl alcohol.svg primaarne 3-Metüül-1-butanool 131.2
2-Methyl-1-butanol.svg primaarne 2-metüül-1-butanool 128.7
tertsiaarne butüülkarbinool
ehk neopentüülalkohol
Neopentyl-alcohol-2D-skeletal.png primaarne 2,2-dimethüül-1-propanool 113.1
dietüülkarbinool Pentan-3-ol-2D-skeletal.png sekundaarne 3-pentanool 115.3
metüülpropüülkarbinool Pentan-2-ol-2D-skeletal.png sekundaarne 2-pentanool 118.8
metüülisopropüülkarbinool 3-methylbutan-2-ol-2D-skeletal.png sekundaarne 3-metüül-2-butanool 113.6
dimeüületüülkarbinool
ehk tertsiaarne amüülalkohol
Tert-pentyl-alcohol-2D-skeletal.png tertsiaarne 2-metüül-2-butanool 102

Kolm tabelis toodud alkoholi (3., 6. ja 7.) on optiliselt aktiivsed, kuna sisaldavad asümmeetrilist süsiniku aatomit.

Vaata kaRedigeeri