Amüülalkohol ehk pentanool on küllastunud alkoholide klassi kuuluv ühend keemilise valemiga C5H11OH. Nimetuse ”amüülalkohol” all mõeldakse kas 1-pentanooli või ka ühte kaheksast võimalikust struktuuriisomeerist või ka nende segu.

Amüülalkoholi isomeerid
Ratsionaalne nimetus Struktuur Tüüp Süstemaatiline nimetus Keemispunkt (°C)
normaalne amüülalkohol primaarne 1-pentanool 138.5
isobutüül karbinool
ehk isoamüülalkohol
ehk isopentüülalkohol
primaarne 3-Metüül-1-butanool 131.2
primaarne 2-metüül-1-butanool 128.7
tertsiaarne butüülkarbinool
ehk neopentüülalkohol
primaarne 2,2-dimethüül-1-propanool 113.1
dietüülkarbinool sekundaarne 3-pentanool 115.3
metüülpropüülkarbinool sekundaarne 2-pentanool 118.8
metüülisopropüülkarbinool sekundaarne 3-metüül-2-butanool 113.6
dimeüületüülkarbinool
ehk tertsiaarne amüülalkohol
tertsiaarne 2-metüül-2-butanool 102

Kolm tabelis toodud alkoholi (3., 6. ja 7.) on optiliselt aktiivsed, kuna sisaldavad asümmeetrilist süsiniku aatomit.

Vaata ka Redigeeri