Pauli maatriksid

Pauli maatriksiteks kutsutakse matemaatilises füüsikas ja füüsikas kolme 2x2 kompleksset maatriksit, mis on herimiitilised ja unitaarsed. Reeglina tähistatakse Pauli maatriksit kreeka tähega sigma ().

Pauli maatriksid on nimetatud Šveitsi ja USA teoreetilise füüsiku Wolfgang Ernst Pauli järgi. Kvantmehaanikas kasutatakse maatrikseid Pauli valemis, mis võtab arvesse osakese spinni vastastikmõju välise elektromagnetväljaga.

Iga Pauli maatriks on hermiitiline ja koos ühikmaatriksiga (teinekord kutsutud ka nullindaks Pauli maatriksiks ) moodustavad Pauli maatriksid (korrutatuna reaalsete koefitsientidega) vektorruumi baasi 2x2 hermiitilistele maatriksitele.

Algerbralised omadusedRedigeeri

Kõik kolm Pauli maatriksit saab välja kirjutada järgmiselt

 ,

kus   on imaginaarühik ja   on Kroneckeri delta, mis võrdub ühega, kui   ning muudel juhtudel nulliga. Valides   väärtuseks 1, 2 või 3, saame vastava Pauli maatriksi.

Pauli maatriksite determinant on   ja jälg on  .

Omavektorid ja omaväärtusedRedigeeri

Kõigil Pauli maatriksitel on kaks omaväärtus   ja  .

 

 

 

Neile vastavad normeeritud omavektorid on

 

 

 

Pauli vektorRedigeeri

Pauli vektor defineeritakse järgmiselt

 

Kommutatsiooni reeglidRedigeeri

Pauli maatriksid järgivad kommutatsiooni reegleid   ja antikommutatsiooni reegleid  , kus   on Levi-Civita sümbol,   on Kroneckeri delta ja   on 2x2 ühikmaatriks ning kasutatud on Einsteini summeerimise reegleid.

Näiteks:

 

Kommutaatori ja antikommutaatori liidetist saab väljendada Pauli maatriksite skalaarkorrutise kaudu.

 
Seega  .