Patroloogia (kr πατήρ patér isa ja λόγος lógos sõna) on ajaloolise teoloogia osa, milles uuritakse kirikuisadeks nimetatud autorite elu, teoseid ja õpetust.

Teaduses (kirjandus, filosoofia jms) hakati 20. sajandi teisel poolel kasutama patroloogia asemel patristika mõistet.[viide?]