Patküla Põhikool

(Ümber suunatud leheküljelt Patküla algkool)

Patküla Põhikool oli põhikool Valga maakonnas Helme vallas Patkülas. Kool suleti 2003. aastal, kui see liideti Tõrva Gümnaasiumiga.

Ajalugu muuda

Patküla kool asutati Liivimaa kindralkuberner Browni patendi (1765) alusel 1767. aastal mõisakoolina.[1] 1839. aastal andis Patküla mõisa omanik Freitag von Loringhofen kooli üle Patküla vallale, mille valdusesse jäi kool kuni valla kaotamiseni 1939. aastal. Aastatel 1839–1858 töötas kool Kaarlimõisas ja pärast seda, kui koolimaja plats müüdi Helme kihelkonna tohtrimaja krundiks, jäi kool hooneta ja tegutses aastatel1857–1861 Solli ja Miku taludes.[2]

1861. aastal sai Patküla mõisa omanikuks Georg Filipp von Stryk, kes müüs Patküla vallale kooli tarbeks Soesaadu talu. 1922/1923. õppeaastal oli Soesaadu koolis vaid 15 õpilast, sest enamik asus õppima Tõrva I rahvakooli. 1923. aastal andis Valga maavalitsus Patküla vallale üle apostlik-õigeusu kiriku kihelkonnakoolimaja, mis asus Tõrvas aadressil Kiriku tänav 1. Selles majas oli seni tegutsenud Tõrva II rahvakool. Kuna Tõrva alevivalitsus ei suutnud kahte kooli üleval pidada, lepiti maavalitsusega kokku, et mõlemast Tõrva algkoolist koondatakse kõik maalapsed Patküla kooli, mis muudeti 6-klassiliseks, ja alevilapsed Tõrva algkooli. Patküla kooli juhatajaks oli aastatel 1900–1932 Hans Hiiop.[2]

1932. aastal sai Patküla kooli direktoriks Reinhold Zirnask. 1932. aastal ehitati koolimajale teine korrus ja seati sisse elekter. 1941. aastal küüditati direktor Zirnask ja tema asemele määrati direktoriks Jüri Hansson. Pärast Teist maailmasõda jätkas kool tegevust Männiku tänava koolimajas teises vahetuses, sest Kiriku tänava koolimaja oli purustatud. Koolimaja remondiks eraldati 250 000 rubla.[2]

1962. aastal valmib koolihoonele juurdeehitus.[2]

1970. aastate esimesel poolel otsustati, et pärast seda, kui valmib Tõrva Keskkooli juurdeehitus, ühendatakse Patküla kool Tõrva Keskkooliga. Seetõttu ei eraldatud Patküla koolile viie aasta jooksul vahendeid inventari soetamiseks ja ulatuslikuma sanitaarremondi tegemiseks. 1985. aasta märtsis arutati koolide liitmise küsimust, kuid mõte laideti Valga rajooni täitevkomitee istungil maha. Sama aasta aprillis pakkus Valga KEK koolile KEKi elamurajooni uue koolihoone ehitamise plaani. 1986. aastal tunnistati koolihoone amortiseerunuks ja avariiohtlikuks. Samal aastal alustas Valga KEK koolile individuaalprojekti taotlemist maksumusega 1,5 miljonit rubla. Uue koolihoone projekti esialgne variant valmis 1990. aasta lõpuks. Lõplik variant, milles oli arvesse võetud kooli ettepanekuid, valmis 1991. aasta suveks. Kohe algasid ka ehitustööd, ent töö seiskus 1992. aastal raha puudusel.[2]

Kooli 230. aastapäeva aktusel 1997. aastal teatab Tõrva linnapea Edgar Umblija, et Patküla kool jääb püsima. 1998. aastal otsustas Tõrva linnavalitsus siiski liita Patküla kooli Tõrva Gümnaasiumiga. 31. augustil 2003 ühendati Patküla Põhikool Tõrva Gümnaasiumiga ja tema õigusjärglaseks sai Tõrva Gümnaasium. Koondati kogu kooli personal. Viis õpetajat (koos eelnevalt üle läinutega 14) saavad tööd Tõrva Gümnaasiumis, neli Helme Sanatoorses Internaatkoolis, üks Alal ja üks Helme Kutsekeskkoolis. Septembrist 2003 töötas koolihoones avatud internetipunkt ja 2004. aasta jaanuaris alustas koolihoones tööd Tõrva Avatud Noortekeskus.[2]

Kooli nimed[1] muuda

 • 1767 Patküla mõisakool
 • 1838 Patküla vallakool
 • 1923 Patküla 6-klassiline Algkool
 • ...
 • 1949 Tõrva II 7-klassiline Kool
 • ...
 • 1989 Patküla 9-klassiline Kool
 • 1991 Patküla Põhikool

Vanad kooli pildid[3] on kättesaadavad ka internetist.

Viited muuda

 1. 1,0 1,1 Martin Kaasik, 2001. Eesti koolid 2000. AS Inreko Press. Lk 591
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 Kaasik, Aado. Patküla kooli vilistlased tähistavad uhket juubelit – 250. Helme Kihelkonnaleht, 1. oktoober 2017.
 3. "Patküla kool". Vaadatud 04.05.2021.