Paljastu

Paljastu on asulas olev taimkatteta ala.

Paljastute hulka kuuluvad "ehitised, teed, laoplatsid, prügilad jm., mis orgaanilist ainet ei tooda, üldse ei osale aineringes, või alad, kus orgaaniline aine [üksnes] laguneb".[1]

Paljastu vastand on haljastu.

Vaata kaRedigeeri

ViitedRedigeeri

  1. Masing, Viktor 2001. Haljastud linna ökosüsteemis. In: Tamm, Heiki (toim.), Linnade haljastud ja nende kaitse. Tartu: Teaduste Akadeemia Kirjastus, 7–14; tsit. lk. 8.