Padonki (vene keeles подонок 'pätt, lurjus', mitmus подонки) on 21. sajandi algul tekkinud vene internetikasutajate subkultuur, keda eristab peamiselt iseloomuliku slängi ja sihilikult moonutatud õigekirja (nn erratiiv) kasutamine. Tegemist on teatud mõttes kontrakultuuriga, mis esitab teadliku väljakutse nii ortograafia- kui etiketinormidele, kasutades ulatuslikult obstsöönset leksikat ja musta huumorit ning väljendades radikaalseid seisukohti kultuuri- ja ühiskonnaelu küsimustes.

Padonokite subkultuuri üheks eestvedajaks on olnud Dmitri Sokolovski oma veebilehega udaff.com, kust pärinevad paljud stiilivõtted ja slängiväljendid, mida padonokid kasutavad foorumites, blogides jm.

Selle eripärase keelekasutuse üheks omanimetuseks on saanud "albaania keel" (албанский, албанцкей, олбанский, олбанскей), põhjuseks 2004. aastal toimunud intsident, kus keegi ameeriklane esitas veebilehel livejournal.com küsimuse venekeelsete kommentaaride kohta ja sai suurelt hulgalt venekeelsetelt kasutajatelt narritavaid vastuseid, et need on albaania keeles, koos soovitusega see keel ära õppida.

Näiteid padonokite keelest:

 • аффтар, афтар – (postituse, artikli vms) autor (автор – 'autor')
 • аффтар жжот – tunnustusavaldus autorile, moonutatud kuju verbist жечь ('süütama')
 • аццкий, аццкей – eriti hea (адский – 'põrgulik')
 • ацтой, атстой – igav, jama (отстой – 'seisak, sete')
 • бугага, бугога – homeeriline naer, vene keeles kujul Бу-га-га!, vrd inglise bwa-ha-ha
 • фтопку! – halvakspanev hüüatus (в топку – 'ahju')
 • гы-гы-гы – heakskiitev naerumugin
 • жесть – vaimustusavaldus (жёстко – 'karmilt')
 • йа – mina (йа asendab tihti tähte я)
 • йа креведко – absurdimaiguline väljend, mida kasutatakse kõige erinevamates situatsioonides, tihti tüdimuse või mõistmatuse väljendamiseks (я креветка – 'ma olen krevett')
 • йух – obstsöönne sõna ümberpööratud kujul, kasutatakse maskeeritud solvangutes
 • кагдила – tervitus (как дела? – 'kuidas käsi käib?')
 • камент – kommentaar (комментарий – 'kommentaar', vrd inglise comment)
 • кросавчег – vaimustusavaldus (красавчик – 'iludus')
 • ниасилил – liiga pikk tekst, ei lugenud lõpuni (не осилил – 'ei suutnud')
 • пеши исчо! – tunnustusavaldus (пиши ещё – 'kirjuta veel')
 • превед – tervitus, tihti kasutatud John Lurie karikatuuri "Surprise!" kontekstis (привет – 'tervitus')
 • Раша – Venemaa (vrd inglise Russia)