Pühapuu

Tammetsõõrina tuntud ohverdamiskoht 2012. aasta maikuus.

Pühapuu on puu, mida mingis piirkonnas või usundis austatakse.

Selleks võib olla eri põhjuseid: pühaks võidakse pidada teatud puuliiki, puu kasvupaika või konkreetset puud ennast, näiteks sellega seostuvate legendide või ajalooliste sündmuste tõttu.

Pühaks peetud puude seas on üldise arvamuse järgi levinumad näiteks tamm ja pihlakas.

Pühapuude jaotus liigiti EestisRedigeeri

Eesti pühapuude jaotus liigiti Fred Pussi järgi[1]
Liik tamm mänd pärn kuusk kask pihlakas kadakas jalakas paju lepp haab künnapuu türnpuu pappel metsõunapuu saar teised puuliigid teadmata
Osatähtsus valimis 24% 15% 12% 8% 8% 4% 4% 3% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 7%

Vaata kaRedigeeri

ViitedRedigeeri

  1. Fred Puss. Puudega seotud pärimused ja traditsioonid Eesti rahvakultuuris. Proseminaritöö. Juhendaja H. Pärdi. Tartu: TÜ ajaloo-osakonna etnoloogia õppetool, 1995. – 23 lk. – Käsikiri Eesti Kirjandusmuuseumis.