Pööris on kobarasarnane liitõisik. Pöörisõisikul kinnituvad peateljele külgteljed, millele omakorda õied.

Pöörise skemaatiline joonis
Hariliku viinapuu õisik

Pööris esineb viinapuul, kõrrelistel, õlipuulistel ja kivirikulistel.