Liitõisik

Liitõisiku näide

Liitõisik on õisik, mis koosneb lihtõisikutest. Õied paiknevad peatelje harudel.

Näiteks paljudel sarikalistel on liitõisikud (liitsarikas).