Põrnainfarkt

Põrna infarkt on põrna suunduva vere juurdevoolu vähenemise või lakkamise – paikse väheverelisuse ehk isheemia tagajärg. 

Põrna infarktid tekivad põrna arteri või selle haru obstruktsiooni korral.

Enamlevinud põhjused on südame embolid, kuid ka lokaalne tromboos, vaskuliit ja põrna venitus võivad põhjuseks olla.

Kuna põrna varustab nii põrna- kui ka maoarter, on infarkt tavaliselt segmentaalne, mitte üldine.

Põrna infarkti seostatakse kõige sagedamini endokardiidi, samuti lümfoomi ja muude kasvajatega.