Pärnu teenetemärk

Pärnu teenetemärk antakse Pärnu linna tunnustusena füüsilisele isikule silmapaistvate teenete eest.

Kirjeldus

muuda

Teenetemärgi keskel on sinisel põhjal emaileeritud valge rist, mida ümbritsevad õielehed. Õielehtede ümber on omakorda valged emaileeritud detailid. Märgi keskel asuval ristil asetseb Pärnu linna vapp. Teenetemärgi läbimõõt on 42 mm. Märgi materjaliks on hõbe prooviga 925. Kinnitus on prossnõela tüüpi nõelaga.Teenetemärgi võib isikule anda korduvalt.[1]

Pärnu teenetemärgi kavalerid

muuda
 • Nr 121 - Reet Aas, pikaaegse lastehaiguste eriala arendamise eest Pärnu haiglas
 • Nr 122 - Anneli Kahusk, pikaaegse silmahaiguste eriala ja silmakirurgia arendamise eest Pärnu haiglas
 • Nr 123 - Avo Keel, pikaaegse treeneritöö eest noorte juhendamisel ja võrkpalli propageerimisel
 • Nr 124 - Leili Kukk, pikaaegse töö eest vibutreenerina, Pärnu ja Pärnumaa vibuspordi eestvedamise ja järjepidevuse kandmise eest
 • Nr 125 - Evi Kõrre, teenete eest muusikapedagoogi, laulja ja lauluõpetajana
 • Nr 126 - Priit Loog, teenete eest näite- ja filmikunstis
 • Nr 127 - Anneli Matsi, pikaaegse Pärnu kodutute loomade varjupaiga eestvedamise ja arendamise eest
 • Nr 128 - Meeli Pärna, aastatepikkuse panustamise eest Pärnu linna huvihariduse arendamisse
 • Nr 129 - Natalia Rafikova, pikaaegse töö eest slaavi kultuuri tutvustamisel ja teiste vähemusrahvuste nähtavuse suurendamise eest Pärnu kultuuripildis
 • Nr 130 - Annely Reile, silmapaistva tegevuse eest noorsootöö korraldamisel
 • Nr 131 - Elviira Soboleva, pikaaegse töö eest panganduses ning panustamise eest koostöösse Pärnumaa ettevõtete ja kohalike omavalitsustega
 • Nr 132 - Koidula Säde, pikaaegse töö eest ajaloolise koolihoone restaureerimisel ja kaasaegse õpikeskkonna kujundamisel
 • Nr 133 - Toomas Talts, pikaaegse Pärnu linna bussiliikluse korraldamise ja arendamise eest
 • Nr 134 - Tatjana Tšuhnenkova, pikaaegse töö eest perearstina ja perearstide eriala arendamise eest
 • Nr 135 - Mall Türk, pikaaegse kohaliku muusikaelu ja -hariduse edendamise ning tulemusliku töö eest Pärnu Muusikakoolis
 • Nr 136 - Madis Veskimägi, pikaaegse töö eest perearstina ja panuse eest tervishoiu kaasajastamisel
 • Nr 137 - Indrek Alekõrs, Pärnu Saksa Tehnoloogiakooli eduka juhtimise eest
 • Nr 138 - Aime Hoog, saunakultuuri elushoidmise ja propageerimise eest
 • Nr 139 - Enn Jaagor, pikaaegse ja järjepideva panuse eest Pärnu linna tänavavalgustuse arendamisel ja väljaehitamisel
 • Nr 140 - Peep Jöffert, Pärnumaa bussiliikluse korraldamise ja erivajadustega lastele pühendumise eest bussijuhina ning saavutuste eest spordis
 • Nr 141 - Peeter Kais, võrkpallimängu arendamise ja propageerimise ning aktiivse ühiskondliku tegevuse eest
 • Nr 142 - Tiiu Künnapas, pikaaegse ja pühendunud tegevuse eest muusikaõpetajana, koorijuhina ja dirigendina ning haridus- ja kultuurielu rikastamise eest
 • Nr 143 - Virve Laube, pikaaegse ja pühendunud hariduselu arendamise ja eestvedamise, noorte andekuse ja ettevõtlikkuse toetamise ja Pärnu linna kui õpikeskuse süsteemi väljatöötamise eest
 • Nr 144 - Urmas Lillemaa, Pärnu haigla kiirabitöö koordineerimise ja kvaliteetse kiirabiteenuse tagamise eest 2020. aasta hädaolukorra ajal
 • Nr 145 - Valter Parve, kauaaegse pühendumise eest sotsiaalvaldkonna arendamisele ja eestvedamisele
 • Nr 146 - Raio Piiroja, teenete eest sportlasena ja liikumisharrastuse edendajana
 • Nr 147 - Kaarel Puusepp, interventsionaalkardioloogia arendamise eest Pärnu haiglas
 • Nr 148 - Herkki Ruubel, pühendumise eest toidukultuuri arendamisele ja propageerimisele
 • Nr 149 - Ela Tomson, Pärnu kultuurielu pikaaegse rikastamise ja juhtimise eest
 • Nr 150 - Hilja Vainula, pikaaegse pühendumise eest muusika õpetamisele ja koorilaulu edendamisele
 • Nr 151 - Alari Akermann, aktiivse tegevuse eest jääpurjetamise korraldamisel ja propageerimisel Eestis ja Pärnus
 • Nr 152 - Feliks Murumaa, pikaaegsete teenete eest õiguskorra tagamisel Kodukaitse ridades ja vabatahtliku abipolitseinikuna
 • Nr 153 - Laine Mägi, 40 aastat kestnud järjepideva noorte liikumise ja terviseedendamise eest
 • Nr 154 - Elve Otsalt, pikaajalise väärtuspõhise ja tulemusliku pedagoogilise töö eest
 • Nr 155 - Enn Rand, pühendunud kogukonnaliikmena Pärnu kultuuri- ja spordielu toetamise eest
 • Nr 156 - Ille Rohtlaan, pikaajalise ja tulemusliku pedagoogilise töö eest
 • Nr 157 - Tiia Tamm, pühendunud ja aktiivse tegevuse eest laulukultuuri edendamisel

Viited

muuda