Ava peamenüü

Vikipeedia β

Päikesekalender

Üleminek koriluselt, kalastuselt ja küttimiselt maaharimisele tõi kaasa ülemineku kuukalendrilt päikesekalendrile. Seda võib pidada esimeseks kalendrireformiks. Reformi kestust võiks mõõta maaviljeluse Egiptusest Eestisse jõudmise ajaga ja oli pigemini revolutsioon kui reform. (Heino Eelsalu „Ajastult ajastule“ Tallinn. „Valgus“ 1980.)

Puhas päikesekalender tuleneb Maa liikumisest ümber Päikese jagades aastaringi kaheksaks osaks või tsükliks. Ei saa öelda kuuks, sest kuukalendriga ja kuu liikumisega ei ole sellel kalendrisüsteemil mingit seost.

Päikesekalendri tähtsaimad päevad on talvine pööriäev, kevadine võrdpäev , suvine pööripäev ja sügisene võrdpäev. Need päevad jagavad kalendriringi ehk aasta neljaks veerandaastaks. Ülejäänud neli tähtpäeva poolitavad aastaveerandeid.

Päikesekalendrit arvestati kas päikese tõusude-, loojangute suundade jälgimisega e. viseerimisega või varju pikkuse muutumist jälgides.

Päikesekalendris ei saanud kunagi tekkida kalendritriivi, sest aega ei arvestatud päevade lugemisega aasta jooksul vaid ajaarvestus toimus päikese tõusude ja loojangute vaatlemise järgi või päikese valguse poolt tekitatud varju pikkuse järgi. Kui ühel aastal päikesekalendri märgid täpselt maha märkida võib nende järgi suhteliselt täpselt aega arvestada väga pikka aega. Juliuse kalendri nii suur viga tekkiski sellest, et aega hakati arvestama päevade lugemisega ja ära jäeti kalendri täpsustamine päikese vaatluse teel.

Tänapäeval on puhas päikesekalender kasutusel veel Aasia põllumajanduses. Võimalik, et ka Lõun-Aameerika indiaanlaste põlluharimises, sest päikesekalender oli üks tähtis osa Maiade kalendrist. Järgnevad arvud on võetud idamaade päikesekalendrist. 4. veebruar, 20. märts, 5.mai, 21.juuni, 7. august, 23.september, 7. november, 21.detsember. http://www.estpak.ee/~ok003a/varia/calender.htm

Nendest kuupäevadest on teateid ka Euroopast. Aasta astronoomilistel tähtpäevadel 20. märts, 21. juuni, 23. september, 21. detsember süüdati Soti¬maal, Iirimaal ja Briti saarte teistes osades suured lõkked - just nagu Päikese käändest sõltuvad interpunktsioonimärgid. See rituaal püsis üheksateistkümnenda sajandi keskpaigani. Lõkked süüdati ka neljal päeval, mil Päikese põhja- või lõuna¬poolne kääne oli 16,3°. See kääne fikseeris kuupäevad - praeguse gregoriuse kalendri järgi ligikaudu 4. veebruari, 6. mai, 8. augusti ja 8. novembri -, mil päikeseseisakutest ja võrdpäevsustest oli möödunud üks kaheksandik aastat. (Gerald S. Hawkins „Stonehenge pole ainus“ Tallinn. „Valgus“. 1980.)

Ka Eesti rahvakalendri tähtsamad päevad jäävad nende kuupäevade lähedusse.

Suvisel pööripäeval on päikese tõusu ja loojangu suunad kõige põhjapoolsemad , öö kõige lühem ja päev kõige pikem. Kevadise- ja sügisese võrdpäevsuse ajal, tõuseb päike idast ja loojub läände, öö ja päev on ühepikkused. Talvisel pööripäeval on päikese tõus ja loojang kõige lõunapoolsem öö on kõige pikem ja päev kõige lühem. Kui moodustada maastikul kividest või postidest ring ja märkida ära kohad kus päike tõusis ja loojus suvisel pööripäeval, kevadise- ja sügisese võrdpäevsuse ajal ning talvisel pööripäeval, ning saadud ringi osad veelkord poolitada saame maastikule märgitud kaheksaosalise päikesekalendri.

Ka Eesti folkloorist võib leida üleskirjutusi päikese vaatlemisel põhineva ajaarvestuse kohta. Näiteks kirjeldab Simeon Aasa ajalehe «Vöitlev Sõna» 1982. a. 13. novembri numbris oma noorpõlve¬mälestusi järgmiselt: «Igas külas oli mõni suurem puu või kivi, mille juures seistes näitas vanem ja agaram külaelanik, kust tõu¬seb uuel aastal, kust pööripäeval päike. Orientiiriks oli kaugemal kasvav metsatukk või puu. (Heino Eelsalu „Ajastult ajastule“ Tallinn. „Valgus“ 1980.).

Kui päikesekellale märkida ära kohad kuhu langeb teraviku vari suvise pööripäeva keskpäeval kui vari on kõige lühem ja talvise pööripäeva keskpäeval kui vari on kõige pikem oleme saanud päikesekalendri mis jagab aastaringi kaheks poolaastaks. Kui saadud kahe märgi vaheline lõik poolitada leiame punkti kuhu vari langeb kevadise ja sügisese võrdpäevsuse ajal, nii jaguneb päikesekalendri aasta neljaks osaks. Kui saadud kaks lõiku veelkord poolitada saamegi puhta kaheksaosalise päikesekalendri.