Diferentseerimisoperaator

(Ümber suunatud leheküljelt Osatuletise võtmise operaator)

Diferentseerimisoperaator on matemaatikas diferentsiaaloperaator D, mis seab ühe (või mitme) muutuja funktsioonile vastavusse selle funktsiooni tuletise (või osatuletise).

Diferentseerimisoperaator ühe muutuja funktsioonil muuda

Ühe muutuja funktsioonile mõjuv diferentseerimisoperaator D on defineeritud kui

 .

Kasutatakse ka tähistust

 .

Diferentseerimisoperaator mitme muutuja funktsioonil muuda

Mitme muutuja funktsioonide korral tuleb täpsustada, millise argumendi suhtes tuletis võetakse. Diferentseerimisoperaatorit tähistatakse sel juhul  , kus   tähistab muutujat, mille suhtes tuletis võetakse.   on defineeritud järgmiselt:

 .

Osatuletise võtmise operaatori jaoks kasutatakse veel järgmiseid tähistusi:

 .

Vaata ka muuda