Orgaaniliste ühendite lagundamine

Süsinikurikkad orgaanilised ühendid lagundatakse kuumutades. Protsess toimub inertgaasi atmosfääris. Selektiivseks oksüdatsiooniks kasutatakse süsihappegaasi (CO2), veeauru või kaaliumhüdroksiidi (KOH). Nimetatud ühendid avavad materjali poorid, suurendades seeläbi nende eripinda. Mida kauem oksüdatsioon toimub, seda suurema suurusega poorid saadakse. Lähtematerjalidena võib kasutada looduslikke materjale, nagu kookospähkli koored, puit, pigi/tõrv, kivisüsi, kuid ka sünteetilisi polümeere. Lõpptulemusena saadud süsinikmaterjalil on võrdlemisi lai poorijaotus.