Ordumeister on ordu kõrge ametnik.

Ordumeister on kõige üldisem nimetus mitmesuguste vaimulike ja ilmalike ordude ametikandjate kohta. Tavaliselt nimetatakse ordu kõrgeimat ametnikku suurmeistriks, ent tihti ka lihtsalt ordumeistriks. Saksa ordu kõrgeimat ametnikku on nimetatud kõrgmeistriks (Hochmeister).

Saksa ordu harusid juhtisid maameistrid, sealhulgas Liivimaa orduharu maameister, keda on samuti ordumeistriks nimetatud; Eesti kontekstis seostubki ordumeistri nimetus eelkõige Liivimaa maameistriga.

Vaata ka muuda