Ontoloogiline sidumus

(Ümber suunatud leheküljelt Ontoloogiline kohustus)

Ontoloogiline sidumus (inglise keeles ontological commitment) on Willard Van Orman Quine'i artiklis "Sellest, mis on olemas" ("On what there is", 1948) kasutusele võetud mõiste, mille ta on defineerinud järgmiselt: "teooria on kohustatud nendeks ja üksnes nendeks entiteetideks, millele peavad teooria seotud muutujad suutma osutada selleks, et teoorias esitatud väited oleksid tõesed." (Quine 2008: 649)[1]) ("a theory is committed to those and only those entities to which the bound variables of the theory must be capable of referring in order that the affirmations made in the theory be true.“(Quine 1948: 33)[2]

Quine'i sõnul lähtub iga keelekasutaja ontoloogiast, eeldades entiteetide, millest ta räägib, olemasolu. Sellist eeldust nimetas Quine sidumuseks. Seega saab Quine'i järgi teooriaid mõista ainult seoses keeleliste viidete süsteemiga, mis on seotud tõetingimustega, mis annavad teada, missugune peab maailm olema, et teooria oleks tõene.

Teooria ontoloogiline sidumus on entiteet või entiteetide liik, mis peab eksisteerima, et teooria oleks tõene.


Viited

muuda
  1. Quine, Willard Van Orman 2008. Sellest, mis on olemas. Akadeemia Nr. 228, 2008-03. Tõlkinud Bruno Mölder: 637-657
  2. Quine, Willard V. 1948. On What There Is. The Review of Metaphysics 2, no. 5: 21-38