Oktatoonika

Oktatoonika on muusikas oktavipõhine kaheksast korrapäraselt vahelduvast võrdtempereeritud pool- ja tervetoonist koosnev helisüsteem.

Oktatoonikasse kuuluvaid oktatoonilisi heliridu on võimalik moodustada kolmes transpositsioonis: näiteks c-cis-dis-e-fis-g-a-ais, cis-d-e-f-g-gis-ais-h ja d-dis-f-fis-gis-a-h-c. Olivier Messiaeni määratluse järgi kuulub oktatooniline helirida piiratud transponeeritavusega heliridade hulka.[1]

Kuigi oktatoonilisi heliridu kasutati juba 19. sajandi teise poole muusikas, võeti mõiste "oktatooniline" (octatonic) kasutusele alles 1960. aastatel ingliskeelses muusikateoreetilises kirjanduses.

Eesti heliloojatest on oktatoonilist helirida ulatuslikult kasutanud näiteks Eduard Oja.

ViitedRedigeeri

  1. Aare Tool (2016). Piiratud transponeeritavusega heliread ja vorm Eduard Oja muusikas. Tallinn: Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia. Lk 7, 16-18.