Ohe on harjasjas moodustis paljude kõrreliste välissõkalde või harva liblede tipus allpool selgmisel ehk alumisel küljel.

Ohted