Sõkal on kõrreliste õie soomusjas leheke, mis ümbritseb tolmukat või emakat. Sõklad jaotuvad välisõklaks ja sisesõklaks.