Neuston (kreeka sõnast neusteon 'ujuv') on veekogu (tavaliselt mere või järve) pindkilet asustavad loom- ja taimorganismid.

Neuston jaotatakse epi- ja hüponeustoniks. Epineustoni organismid elavad vee pindkile peal, näiteks liuskurlased. Hüponeustoni organismid elavad vee pindkile sees ja mitte sügavamal kui ligikaudu 5 cm[viide?], siia kuuluvad näiteks üherakulised vetikad.

Kuigi ka planktoniorganismid võivad teatud ajaperioodil elutseda vee pindkiles, siis sellest hoolimata ei loeta neid neustoni hulka, sest nad on vee pindkilesse sattunud juhuslikult, näiteks lainetusega.

Vaata ka

muuda