Narva kultuur ehk Narva etapp oli esimene keraamikat kasutav kiviaja kultuur Eesti alal Eesti esiajaloos.

Narva keraamika näide

Praegu paigutatakse Narva etapp mesoliitikumi lõppu (umbes 5200–3900 eKr) ehk püügimajanduslikku kiviaega.[1] Varem käsitleti seda neoliitikumi esimese järguna (5000–4000 eKr), kuna mesoliitikumi defineeriti siis keraamikaeelse ajastuna.[2][3][4]

Peale Eesti levis samasugune kultuuriilming ka Lätis, Põhja-Leedus, Põhja-Valgevenes ja Loode-Venemaal. Arvatakse, et keraamikat õppisid seni piirkonnas levinud Kunda kultuuri asukad valmistama lõuna- ja kagu poolt lähtunud kultuurimõjude tagajärjel. Oma nime sai kultuurijärk ja sellele iseloomulik keraamika (Narva keraamika) 1950. aastatel Narva jõe alamjooksul uuritud muististe järgi. Praeguseks on Eestis teada üle 25 Narva kultuuri asulakoha.[2][3][4]

Viited muuda

  1. Aivar Kriiska (2017). Püügimajanduslik kiviaeg Eesti alal. Peatükk raamatus: Eesti ajalugu, toimetaja Ursula Vent. Avita kirjastus. Lk 10
  2. 2,0 2,1 Aivar Kriiska (2004). Aegade alguses. 15 kirjutist kaugemast minevikust. Tallinn. Lk 15–17, 171
  3. 3,0 3,1 Aivar Kriiska, Andres Tvauri (2002). Eesti muinasaeg. Tallinn: Avita. Lk 47–48
  4. 4,0 4,1 Valter Lang, Aivar Kriiska (2001). Eesti esiaja periodiseering ja kronoloogia. Eesti Arheoloogia Ajakiri, 5, 2. Lk 89