Mitme muutuja funktsioon

(Ümber suunatud leheküljelt N muutuja funktsioon)

Mitme muutuja funktsioon on funktsiooni üldistus, mille puhul sõltuv muutuja sõltub korraga mitmest sõltumatust muutujast (teiste sõnadega, funktsiooni väärtus sõltub mitmest argumendist). Kui sõltumatute muutujate arv on n, nimetatakse seda n-aarseks funktsiooniks ehk n muutuja funktsiooniks.

Asjaolu, et funktsioon ƒ on n muutuja funktsioon, kusjuures nende piirkonnad on , märgitakse nii:

Sellist n muutuja funktsiooni tõlgendatakse tavaliselt (ja defineeritakse sageli) funktsioonina, mille määramispiirkond on hulkade otsekorrutise alamhulk.

n reaalmuutuja funktsioon muuda

Olgu   mingi piirkond n-mõõtmelises ruumis Rn:

 

Hulgal   on määratud n reaalmuutuja funktsioon, kui igale punktile

 

hulgast   on mingi eeskirja ƒ abil seatud vastavusse täpselt üks reaalarv z.

Vaata ka muuda