NUTIKAS programm

NUTIKAS programm ehk pikema nimega „Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades“ on Eesti riigi ja Euroopa Regionaalarengu Fondi kaasrahastatav teadusprogramm, mis kinnitati haridus- ja teadusministri määrusega[1] 21. augustil 2015. Programmi viib ellu SA Archimedes ning programmi eelarve on 26,6 miljonit eurot, mida kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist. Programm kestab kuni 31. augustini 2022.

Programmi eesmärgidRedigeeri

  • Aidata kaasa ettevõtjate huvides läbi viidavate rakendusuuringute ja tootearenduse rahastamisele avalikes TA asutustes;
  • Tõsta Eesti avalike TA asutuste motivatsiooni ja valmisolekut ettevõtlusele vajalike rakendusuuringute ja tootearendusprojektide läbiviimiseks kasvuvaldkondades;
  • Soodustada teadmussiiret ettevõtete ja Eesti avalike TA asutuste vahel.

TaotlemineRedigeeri

Toetust saavad taotleda Eesti äriregistrisse kantud ettevõtted. Ettevõttele vajaliku rakendusuuringu või tootearenduse tellib taotleja eelistatult Eesti teadus- ja arendusasutuselt. Taotluse temaatika peab olema seotud nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondadega, milleks on „Teadmistepõhine Eesti 2014–2020“[2] põhjal:

  1. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT), mis on seotud teiste majandusaladega (nt küberturvalisus, tarkvaraarendus või IKT kasutamine tööstusprotsesside automatiseerimiseks);
  2. Tervisetehnoloogiad (nt biotehnoloogia või IT kasutamine meditsiiniteenuste ja -toodete arendamiseks);
  3. Ressursside tõhusam kasutamine (nt ettevõtjad, kes tegutsevad materjaliteaduse ja -tööstuse vallas, püüavad leida innovaatilisi ehitusvõimalusi või otsivad keemiatööstuses võimalusi põlevkivi senisest tõhusamaks kasutamiseks).

Toetuse määradRedigeeri

Toetuse suurus on ühe projekti kohta 20 000 eurot kuni 2 miljonit eurot. Toetuse määr sõltub taotleja suurusest ja toetatava tegevuse liigist (rakendusuuring või tootearendus).

. Väikeettevõte Keskmise suurusega ettevõte Suurettevõte
Töötajate arv vähem kui 50 töötajat 50–250 töötajat rohkem kui 250 töötajat
Aastakäive ja -bilansi kogumaht aastakäive ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 10 miljonit eurot aastakäive ei ületa 50 miljonit eurot ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 43 miljonit aastakäive ületab 50 miljonit eurot ja/või aastabilansi kogumaht ületab 43 miljonit
Rakendusuuringute toetuse piirmäär 70% 60% 50%
Tootearenduse toetuse piirmäär 45% 35% 25%

Vaata kaRedigeeri

ViitedRedigeeri