NRG-tehing oli väljend 2000. aastal Mart Laari valitsuse poolt Eesti riigi omandis olnud Narva Elektrijaamade 49 protsendi aktsiate NRG Energyle müümise protsessi kohta, mis kestis rohkem kui aasta ja lõppes lepingu tühistamisega.

Eesti Energia juhatusel ja nõukogul oli nõukogu esimehe Jüri Käo sõnul arvamus, et NRG-tehing oli halb ja Eesti Energia oleks ka ise olnud võimeline Narva Elektrijaamadesse vajalikus mahus investeerima. President Lennart Meri ja opositsiooni liider Edgar Savisaar soovitasid tehingust loobuda.

Ajaleht Äripäev leidis, et tehing on positiivne ja tehingu suurim pluss on pikaajalise elektrienergia ostulepingu sõlmimine ja hinna fikseerimine. Kui siiani oli tavaline, et hinnamuutused tulid ettevõtjatele ootamatult, maksimaalselt pooleaastase etteteatamisega, siis NRG-tehingu tulemusel oleks vähemalt tootjahind 15 aastaks teada olnud. Teine kasu oli Äripäeva sõnul elektrihinna läbipaistvamaks muutumine ja Eesti Energia kui monopoli nõrgestamine. Elektri tootjahinnast varem avalikult ei räägitud. Teada oli ka elektrijaamadele müüdava põlevkivi hind. Avalikkusel olnuks lihtsam kontrollida lõpptarbijale müüdava elektri hinna põhjendatust.

Eesti Energia juhatuse esimees Gunnar Okk väitis aga, et hinna fikseerimine 15 aastaks on kahjulik, sest Euroopas energiaturg liberaliseerub. Eesti Energiale valitsuse poolt peale surutud pikaajaline kohustus osta ameeriklaste juhtimisel töötavatest jõujaamadest elektrit on tarbijale kahjulik, sest Euroopas elektri hind langeb.


2000. aasta suvel pidas opositsioon mitu rohkearvulist meeleavaldust Eesti elektrijaamade erastamise vastu. Algatati erastamise vastu allkirjade kogumine. Üle Eesti andis erastamise vastu allkirja 160 tuhat inimest. 23. augustil 2001 kogunes tehingut arutama Riigikogu erakorraline istungjärk.

6. septembril 2001 kirjutasid Eesti Energia ja NRG Energy Tallinnas alla lepingu kolme maailma juhtiva panga SG Investment Banking (Société Générale), The Bank of Tokyo-Mitsubishi, Ltd. ja KBC Bank N.V. esindajatega 285 miljoni euro suuruse laenusündikaadi korraldamiseks. 14 aasta pikkuse lepinguga laenatav raha investeeritakse Narva elektrijaamade energiaplokkide renoveerimiseks ja osaliselt ka Eesti Põlevkivi kaevanduste rekonstrueerimiseks.

2001. aasta detsembris aga teatas peaminister Mart Laar, et kui NRG ei suuda omapoolseid kohustusi enne aasta lõppu täita, võib tehing katki jääda, sest vastavalt põhitingimuste kokkuleppele pidi NRG Energy tagama rekonstrueerimislaenu rahastamise pankade poolt ilma riigi garantiideta. NRG Energy president Dave Peterson väitis, et tehingu katkemine Eesti algatusel võib raskendada Eesti pääsemist Euroopa Liitu.

Eesti Energia nõukogu otsustas 16. jaanuaril 2002 toimunud koosolekul, et tulenevalt Vabariigi Valitsuse 8. jaanuari 2002 otsusest lõpetatakse läbirääkimised NRG Energy Inc. ja NRGenerating Holdings B.V-ga. samuti soovitas nõukogu juhatusel mitte uuendada Société Générale, Bank of Tokyo-Mitsubishi ja KBC Finance Irelandi antud Narva elektrijaamade renoveerimiseks võetava laenu korraldamise mandaati. Nõukogu otsustas, et Eesti Energia juhatus peab jätkama nõukogu poolt varem heaks kiidetud investeeringute programmi täitmist senises mahus ning korraldama AS Narva Elektrijaamade kui kontserni tütaräriühingu investeeringute programmi täitmist vastavalt Narva Elektrijaamade nõukogu poolt kinnitatule, kuid mitte alustama Balti elektrijaama 11. ploki renoveerimist enne, kui sellele on tagatud vastav finantseerimine. Nõukogu otsustas, et Eesti Energia juhatus peab jätkama koostööd Narva elektrijaamade renoveerimisprojekti ettevalmistamisel Eesti Energiat nõustanud konsultantidega (Schroder Salomon Smith Barney finantsnõustajate, Slaughter & May rahvusvahelise õigusnõustaja ja Raidla & Partnerid Eesti õigusnõustajaga jt.), et töötada välja alternatiivsed ettepanekud Narva elektrijaamade renoveerimisprojekti jätkamise mahtude ja finantseerimise korraldamise osas. Nõukogu otsustas, et Eesti Energia juhatus peab esitama majandusministrile 15. märtsiks 2002 alternatiivsed ettepanekud Narva elektrijaamade renoveerimisprojekti jätkamise mahtude ja finantseerimise korraldamise kohta.

Välislingid muuda