Mõõde

(Ümber suunatud leheküljelt N-mõõtmeline ruum)
 See artikkel räägib joone ja pinna erinevust üldistavast mõistest; keha suuruse näitajate kohta vaata artiklit Mõõtmed; metroloogia mõiste kohta vaata artiklit Mõõde (metroloogia)

Matemaatikas on ruumi mõõde ehk dimensioon lihtsamal juhul koordinaatide arv, mis on vajalik punkti asukoha määramiseks selles ruumis. Keerukamatel juhtudel on kasutusel keerukamad mõõtme definitsioonid.

Mõõtme mõistet kasutatakse ka füüsikas, kus viimane sarnaneb väga vastavate matemaatiliste konstruktsioonidega.

Matemaatika

muuda

Allpool on toodud loetelu erinevatest dimensiooni mõistetest matemaatikas:

Füüsika

muuda

Allpool on toodud loetelu erinevatest dimensiooni mõistetest füüsikas:

  • Füüsikalise ruumi mõõde on võimalike suundade arv, kuhu ruumis võimalik liikuda on. Nendeks suundadeks on üles-alla, paremale-vasakule ja edasi-tagasi. Relatiivsusteoorias lisatakse mainitud kolmele ka neljas suund – aeg (ajas edasi – ajas tagasi). Moodsas füüsikas on oletatud, et ruumi dimensioon võib olla ka kõrgem.
  • Mõõtme all võib mõista ka üksikut suunda ruumis. Eelnenud punktis kirjeldatud mõistest räägitakse sel juhul kui ruumi mõõtmete arvust või ruumi mõõtmelisusest.

Vaata ka

muuda