Mustjõe alamvesikond

Mustjõe alamvesikond on Koiva vesikonna osa.

Jõed Mustjõe alamvesikonnas

muuda

Ojad Mustjõe alamvesikonnas

muuda
 • Allumäe oja
 • Haavistu oja
 • Haki oja
 • Hargla oja
 • Hurda oja
 • Huudva oja
 • Hürova kraav
 • Jaama oja
 • Järvepalu oja
 • Kalli oja
 • Karisöödi oja
 • Kikkaoja
 • Kima oja
 • Kivila oja
 • Korgõsilla oja
 • Korva oja
 • Käbli oja
 • Künäpoja
 • Laanemetsa oja
 • Luutsniku oja
 • Luutsnikumõisa oja
 • Lükke oja
 • Lüütsepa oja
 • Maru oja
 • Matuoja
 • Muhkametsa oja
 • Mõniste oja
 • Nilbe oja
 • Pari oja
 • Pauna oja
 • Peebätsi oja
 • Piirioja
 • Piirioja
 • Plaagi oja
 • Punaoja
 • Punsa oja
 • Põdraoja
 • Raudoja
 • Raudsepa oja
 • Reedu oja
 • Ristiku oja
 • Savioru oja
 • Setteoja
 • Siksali oja
 • Silla oja
 • Soodi oja
 • Sooneoru oja
 • Suurmäe oja
 • Taheva oja
 • Tomsi oja
 • Tsooru oja
 • Tõnu oja
 • Tõrvase oja
 • Ubajärve oja
 • Ujuste oja
 • Vahtsõkivi oja
 • Verioja
 • Veskioja
 • Virulasõ oja
 • Vorstioja
 • Vungi oja
 • Äühvoja
 • Üra oja

Peakraavid Mustjõe alamvesikonnas

muuda
 • Aavi peakraav
 • Põdrasoo peakraav
 • Saru peakraav (Haavistukraav)
 • Tõrvasoo peakraav (Tõrvasõoja)

Kraavid Mustjõe alamvesikonnas

muuda
 • Ala-Kolga kraav
 • Alaniidü kraav
 • Heedu kraav
 • Keräandsu kraav
 • Kõrgepalu kraav
 • Palandu kraav
 • Pulli kraav
 • Suurõniidü kraav

Looduslikud järved Mustjõe alamvesikonnas

muuda
 • (Lauavabriku soodid)
 • Aabra järv (Aabri järv, Peetra järv, Raudjärv)
 • Aheru järv / Kandsi järv (Kansi järv, Suurjärv, Aherjärv)
 • Ahitsõ järv (Ahitse järv, Ahitsejärv)
 • Ahnõjärv (Karula Ahnõjärv) (Karula Ahnejärv)
 • Alajärv (Viitina Alajärv) (Kose järv, Väike Viitina järv)
 • Alakonnu järv (Kuajärv, Alakonu järv, Alakunnu järv, Jussi järv)
 • Alumati järv
 • Hainjärv (Haanja järv)
 • Hanija järv
 • Haugjärv (Aheru Haugjärv)
 • Hino järv (Hino järv Pugula järv, Henno-Pugula järv, Pugola järv, Suur-Pugola järv, Henno järv)
 • Härjäsilm
 • Härmäjärv (Armojärv)
 • Idinä järv (Idina järv)
 • Ikujärv
 • Immaku järv (Immakjärv)
 • Jaanissaarõ järv (Jaanisaare järv, Jaanisjärv)
 • Jugu järv (Jubu järv)
 • Juhaniniidü lump
 • Järvekülä järv (Viitina Järvekülä järv) (Mäejärv, Kähri järv)
 • Kaivandu järv
 • Kakõnujärv
 • Karijärv (Viitina Karijärv)
 • Kasuli järv
 • Kaugjärv (Kautsjärv)
 • Keema järv (Keema Suurjärv, Suur-Keema järv)
 • Kiiviti järv (Kiivite järv, Kivitu järv)
 • Kikri järv (Kikre järv, Kolijärv)
 • Kirikumäe järv (Misso Kergomäe järv, Kerkomä järv)
 • Kisõjärv (Kisejärv, Kiisajärv, Kisi järv)
 • Kogrõjärv (Kuura Kogrõjärv) (Kuklase Kogrejärv)
 • Kogrõjärv (Saarjärve Kogrõjärv) (Kaika Kogrejärv)
 • Kogrõjärv (Timpri Kogrõjärv) (Timpre Kogrejärv)
 • Kogrõjärv (Ähijärve Kogrõjärv) (Kogrejärv)
 • Korgõmäe järv (Väike Mäeräima järv)
 • Kriiva järv (Griva järv)
 • Kuikli järv (Kuigli järv, Kaarküla järv)
 • Kunnaland (Plaani Kunnaland) (Konnalaandus, Konnaland, Luhde järv)
 • Kunnjärv (Viitina Kungjärv)
 • Kuuritsasuut
 • Kuussaarõ järv (Kuussaare järv)
 • Kõivamäe lump (Tammõ lump)
 • Kõrbjärv (Kärinä Kõrbjärv) (Kirbujärv, Mägialune järv)
 • Kõrbjärv (Pundsu Kõrbjärv) (Kirikumäe Kõrbjärv)
 • Kändrä järv (Kändra järv, Käänu karjäär)
 • Köstrijärv (Köstrejärv)
 • Külimitü järv
 • Küünimõtsa järv (Küünimetsa järv, Küünimetsa Ahnjärv, Konemetsa järv)
 • Laagustõ soot
 • Laihjärv / Luikjärv (Kõrbjärv)
 • Lajassaarõ järv (Lajasaare järv, Laiasaare järv)
 • Lautri järv
 • Linnajärv (Essemäe Linnajärv) (Essemäe järv)
 • Madsa lump (Madsa lomp)
 • Maiori järv (Majori järv, Tsiirjärv)
 • Maru järv (Suur Marujärv, Marojärv)
 • Mikeli järv (Mikkeli järv, Suur Mikkeli järv)
 • Mudajärv (Aheru Mudajärv) (Aheru Mustjärv)
 • Mudajärv (Paganamaa Mudajärv) (Väike Mudajärv)
 • Murati järv
 • Murujärv (Laanemetsa Murujärv)
 • Mustjärv (Hino Mustjärv)
 • Mustjärv (Laanemetsa Mustjärv) (Väike Savijärv, Kuussaare järv)
 • Mustjärv (Luhasuu Mustjärv) (Kellamäe Mustjärv)
 • Mõniste järv
 • Mägialonõ järv (Mägialune järv, Madaljärv, Medaljärv)
 • Märä järv (Märajärv)
 • Möldre londsik
 • Nigle järv
 • 4 nimetut järve
 • Ora järv (Keema Ora järv) (Keema Orajärv)
 • Paavõlka järv (Tsilgutaja Väikejärv, Paavelka järv)
 • Pabra järv (Kossa järv, Bobrova järv, Lidva järv)
 • Pahijärv (Lõuna-Pahijärv)
 • Pahijärv (Põhja-Pahijärv) (Paijärv)
 • Palojärv (Preeksa Palojärv) (Preeksa Palujärv, Misso Palujärv)
 • Palujüri järv (Palojüri järv)
 • Papijärv (Karula Papijärv)
 • Parmu soot
 • Pautsjärv (Kogrejärv)
 • Pedejä järv (Pedejärv, Pedeja järv)
 • Peräjärv (Vastse-Roosa Peräjärv)
 • Peräjärv (Ähijärve Peräjärv) (Ähi Perajärv)
 • Perätjärv
 • Pormeistri järv (Ehajärve)
 • Preeksa järv (Preeksa Suurjärv)
 • Pulli järv (Pullijärv)
 • Pundsu järv (Punsujärv, Punso järv)
 • Põrgujärv
 • Põrstõ järv (Põrste järv, Puustusjärv)
 • Pältre järv (Vanamesjärv, Pärtli järv)
 • Pügeri järv (Pügare järv, Pügari järv)
 • Püksijärv (Kellamäe Väike järv)
 • Raubatsi järv (Pärtli järv)
 • Raudjärv (Aheru Raudjärv)
 • Raudjärv (Karula Raudjärv)
 • Rebäsejärv (Karula Rebasejärv)
 • Riidjärv (Soemõisa Linajärv)
 • Rits'ka järv
 • Ruusmäe järv (Rogosi järv, Rogasi järv, Hainjärv)
 • Räimi järv (Mäeräima järv, Mäirame järv, Räime järv, Õrro järv)
 • Saapasuut
 • Saarjärv (Misso Saarjärv)
 • Salujärv (Tallikese järv, Ala-Mahtja järv)
 • Sarikuniidü järv (Saarikuniidü järv)
 • Sarise järv (Saarise järv)
 • Savijärv (Laanemetsa Savijärv)
 • Sibula järv (Karula Sibulajärv)
 • Sinejärv (Karula Sinejärv)
 • Suujärv (Selsi Suujärv) (Preeksa Soojärv, Savioja Suur-Soojärv)
 • Suur Pehmejärv (Pehmejärv)
 • Suur Saarjärv
 • Suur-Apja järv / Koobassaare järv
 • Sõdaalonõ järv (Sõdaalune järv, Söödialune järv, Sedaljärv, Sõdaaluse järv)
 • Tiidujärv (Tiidu Väikejärv, Tiidu järv)
 • Tiisleri land
 • Tika järv (Misso Viisjärv)
 • Tiksijärv (Kellamäe Keskmine järv)
 • Toodsi järv (Tootsi järv)
 • Tsilgutaja järv (Maurijärv, Tilgutaja järv)
 • Tsirkjärv (Ruusmäe Tsirkjärv)
 • Tsässonalump
 • Tulba järv (Tulbajärv)
 • Tuuljärv (Tuulejärv, Suur Plaksi järv)
 • Türnä järv (Türna järv)
 • Türäjärv
 • Ubajärv
 • Uuri järv
 • Vahejärv (Ähijärve Vahejärv) (Ähi Vahejärv, Keskmine järv, Keksine järv)
 • Varõsjärv (Nursipalu Varõsjärv) (Sõmerpalu Varesejärv)
 • Vastsekivi sulg (Vahtsõkivi sulg)
 • Veesi järv (Plaani Valgejärv, Veesjärv)
 • Vihkla järv
 • Vihmjärv / Tarupedäjä järv (Tarupedaja järv, Võidujärv, Kolski järv)
 • Viisjärv (Tika Viisjärv)
 • Viitina järv (Viitina järv, Kose järv, Mäejärv, Suur Viitina järv)
 • Villapai
 • Vinegi järv (Vineki järv)
 • Vinnora järv (Külimitu järv)
 • Vuuhjärv (Vuhjärv, Laihjärv)
 • Väikene Linnajärv (Essemäe järv, Essemäe järveke)
 • Väikene Pehmejärv (Väike Pehmejärv)
 • Väikene Saarjärv (Väike Saarjärv)
 • Väikene Suujärv (Väike Soojärv, Savioja Väike-Soojärv)
 • Väikene Tiidujärv (Väike Tiidujärv)
 • Väiku-Apja järv
 • Väiku-Keema järv (Väike-Keema järv)
 • Väiku-Kuikli järv (Kuigli Kogrejärv)
 • Väiku-Mikeli järv
 • Väiku-Palkna järv (Väike-Palkna järv, Mazais Baltinz)
 • Ähijärv (Ahijärv)
 • Üldnä järv (Üldna järv)

Paisjärved Mustjõe alamvesikonnas

muuda
 • Alaveski järv (Saru Alaveski järv) (Mõniste paisjärv)
 • Alaveski järv (Sänna Alaveski järv) (Sänna Alaveski paisjärv)
 • Kõpsi tiik (Kaku paistiik)
 • Pikä järv (Rimmi veehoidla)
 • Pähni paisjärv
 • Pärlijõe veskijärv (Saarlase paisjärv, Saarlase ülemine paisjärv, Eiche paisjärv)
 • Rimmi järv (Rimmi veehoidla)
 • Saarlasõ veskijärv (Saarlase veskijärv, Saarlase paisjärv, Saarlase allikajärv)
 • Savi järv (Raguli alumine paisjärv)
 • Sika sulg (Vineki paisjärv, Siksali paisjärv)
 • Tsimmi järv (Raguli ülemine paisjärv, Tsimmi paisjärv)
 • Tsooru järv (Tsooru paisjärv)
 • Vana-Roosa järv (Vana-Roosa tiik)
 • Varstu järv (Varstu paisjärv)
 • Vastse-Roosa veskijärv (Vastse-Roosa paisjärv)
 • Veskijärv (Krabi Veskijärv) (Krabi paisjärv, Kirbu järv)
 • Veskijärv (Sokari Veskijärv)

Tehisjärved Mustjõe alamvesikonnas

muuda
 • Haki lump
 • Hoovi järv (Kikkaoja tiik)
 • Kaaramõisa lomp
 • Kruna lump
 • Roobioru lump
 • Sutõsaarõ lump (Lalli tiik)